RTG Klatki Piersiowej – ocena zdjęć RTG – 27 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna oraz Organizator firma KK-ART  ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) , w Nowoczesnej Poczytalni Biblioteki w Legionowie:

RADIOGRAFIA KLATKI PIERSIOWEJ – ocena zdjęć RTG

Szkolenie poprowadzi:

lek wet. Wojciech Kinda – urodzony i zamieszkały we Wrocławiu. Tu także ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego, w 2007 roku. Po odbyciu stażu w dwóch wrocławskich gabinetach weterynaryjnych, został zatrudniony w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Katedry i Kliniki Chirurgii na macierzystej uczelni, gdzie nieprzerwanie wykonuje badania RTG, USG, a od dwóch lat zajmuje się także tomografią komputerową. Autor wielu publikacji z dziedziny radiologii.

Koszt udziału  w szkoleniu wynosi 690 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych) za osobę i obejmuje wykłady oraz ćwiczenia w Nowoczesnej Poczytalni Biblioteki w Legionowie, ul. Tadeusza Kościuszki 8A, Budynek Dworca Głównego PKP – II piętro, poczęstunek w przerwach, lunch, materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Przewidziany czas trwania szkolenia to ok 9h! Organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia, w przypadku nie zebrania się minimum 10 osób. 

Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić i odesłać na adres mailowy: szkolenia@legwet.pl. (w formie zdjęcia lub skanu)

FORMULARZ

Liczba osób na szkolenie jest ograniczona, liczy się kolejność wysłanych, wypełnionych formularzy na nasz adres mailowy: szkolenia@legwet.pl

PROGRAM SZKOLENIA

27 kwietnia 2018 r. – piątek (od godz. 9 do godz. 18)

WYKŁADY – lek. wet. Wojciech Kinda

  1. Zasady wykonywania zdjęć RTG
  2. Anatomia radiograficzna klatki piersiowej
  3. Choroby jamy opłucnej w badaniu RTG
  4. Zmiany radiograficzne dotyczące śródpiersia 
  5. Zmiany radiograficzne dotyczące układu krążenia
  6. Choroby płuc – rozpoznawanie odczynów płucnych

W trakcie całego szkolenia trwać będą ćwiczenia dot. oceniania zdjęć RTG.  

Podmiot organizujacy szkolenie tj. firma KK-ART, nie jest płatnikiem vatu. Faktury uproszczone zostaną wystawione po szkoleniu gdy będzie potwierdzone wpłynięcie opłaty za szkolenie na konto.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: 504-864-504 lub na adres mailowy:  szkolenia@legwet.pl.

Z poważaniem

       Katarzyna Kałdunek

       kierownik administracyjny

Leave a Comment