Anestezjologia w weterynarii – warsztaty

Szanowni Państwo,

Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna, sponsor firma DECHRA oraz Organizator firma KK-ART  ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się 11 marca 2018 r. (niedziela) , w siedzibie Lecznicy Legwet w Legionowie:

KOMFORTOWO Z COMFORTANEM

warsztaty anestezjologiczne

Szkolenie poprowadzi:

lek wet. Robert Kraczkowski – Lekarz weterynarii – praktyk i pasjonat anestezjologii, którą zajmuje się od 12 lat. Studiował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (2016), University of Veterinary Medicine Vienna – VetMedUni Vienna (2012-2013) i Freie Universität Berlin (2015-2016). Członek Association of Veterinary Anaesthetists. Od kilku lat pracuje w Całodobowej Lecznicy Weterynaryjnej „Chiron-Wet 24/7” w Lublinie. Uczestniczy w wielu zagranicznych i polskich konferencjach z dziedziny anestezjologii i sam prowadzi warsztaty i szkolenia. robert.kraczkowski@icloud.com

Koszt udziału  w szkoleniu wynosi 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) za osobę i obejmuje wykłady oraz warsztaty w Siedzibie Lecznicy Legwet w Legionowie, ul. Jagiellońska 20, poczęstunek w przerwach, lunch, materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Przewidziany czas trwania szkolenia to ok 9h! Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, grupa może liczyć max 10 osób, ponieważ warsztaty będą prowadzone z udziałem pacjentów klinicznych. 

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ STETOSKOPÓW! 

Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić i odesłać na adres mailowy: szkolenia@legwet.pl. (w formie zdjęcia lub skanu)

FORMULARZ

Liczba osób na szkolenie jest ograniczona, liczy się kolejność wysłanych, wypełnionych formularzy na nasz adres mailowy: szkolenia@legwet.pl

PROGRAM SZKOLENIA

11 marca 2018 r. – niedziela (od godz. 9 do godz. 18)

09:00 – 10:15 Wprowadzenie do anestezjologii małych zwierząt

10:15 – 10:45 Rola alfa-2-agonistów

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:00 Analgezja przed-, śród- i pooperacyjna: leki opioidowe, nieopioidowe
i niesterydowe leki przeciwzapalne

12:00 – 13:00 Przykładowe protokoły znieczuleń metodą TIVA (total intravenous anaesthesia)

13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa

13:45 – 18:00 Warsztaty praktyczne ze znieczuleń dożylnych

Podmiot organizujacy szkolenie tj. firma KK-ART, nie jest płatnikiem vatu. Faktury uproszczone zostaną wystawione po szkoleniu gdy będzie potwierdzone wpłynięcie opłaty za szkolenie na konto.

Sponsor i współorganizator:

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: 504-864-504 lub na adres mailowy:  szkolenia@legwet.pl.

Z poważaniem

       Katarzyna Kałdunek

       kierownik administracyjny

Leave a Comment