Anestezjologia w weterynarii – warsztaty II EDYCJA

Szanowni Państwo,

Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna, sponsor firma DECHRA oraz Organizator firma KK-ART  ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) , w siedzibie Lecznicy Legwet w Legionowie:

KOMFORTOWO Z COMFORTANEM

warsztaty anestezjologiczne

Szkolenie poprowadzi:

lek wet. Robert Kraczkowski – Lekarz weterynarii – praktyk i pasjonat anestezjologii, którą zajmuje się od 12 lat. Studiował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (2016), University of Veterinary Medicine Vienna – VetMedUni Vienna (2012-2013) i Freie Universität Berlin (2015-2016). Członek Association of Veterinary Anaesthetists. Od kilku lat pracuje w Całodobowej Lecznicy Weterynaryjnej „Chiron-Wet 24/7” w Lublinie. Uczestniczy w wielu zagranicznych i polskich konferencjach z dziedziny anestezjologii i sam prowadzi warsztaty i szkolenia. robert.kraczkowski@icloud.com

Koszt udziału  w szkoleniu wynosi 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) za osobę i obejmuje wykłady oraz warsztaty w Siedzibie Lecznicy Legwet w Legionowie, ul. Jagiellońska 20, poczęstunek w przerwach, lunch, materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.

DANE DO PRZELEWU w Formularzu zgłoszeniowym.

Przewidziany czas trwania szkolenia to ok 9h! Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, grupa może liczyć max 10 osób, ponieważ warsztaty będą prowadzone z udziałem pacjentów klinicznych. 

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ STETOSKOPÓW! 

Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić i odesłać na adres mailowy: szkolenia@legwet.pl. (w formie zdjęcia lub skanu)

FORMULARZ

Liczba osób na szkolenie jest ograniczona, liczy się kolejność wysłanych, wypełnionych formularzy na nasz adres mailowy: szkolenia@legwet.pl

PROGRAM SZKOLENIA

26 kwietnia 2018 r. – czwartek (od godz. 9 do godz. 18)

09:00 – 10:15 Wprowadzenie do anestezjologii małych zwierząt

10:15 – 10:45 Rola alfa-2-agonistów

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:00 Analgezja przed-, śród- i pooperacyjna: leki opioidowe, nieopioidowe
i niesterydowe leki przeciwzapalne

12:00 – 13:00 Przykładowe protokoły znieczuleń metodą TIVA (total intravenous anaesthesia)

13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa

13:45 – 18:00 Warsztaty praktyczne ze znieczuleń dożylnych

Podmiot organizujacy szkolenie tj. firma KK-ART, nie jest płatnikiem vatu. Faktury uproszczone zostaną wystawione po szkoleniu gdy będzie potwierdzone wpłynięcie opłaty za szkolenie na konto.

Sponsor i współorganizator:

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: 504-864-504 lub na adres mailowy:  szkolenia@legwet.pl.

Z poważaniem

       Katarzyna Kałdunek

       kierownik administracyjny

Leave a Comment