Intensive course – External fixation osteosynthesis

Szanowni Państwo,

Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna oraz Organizator firma KK-ART  ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się 21-22-23 czerwca 2019 r, w siedzibie CEMED Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, ul. Brzeska 12 (wjazd od, Markowskiej 9) pt:

OSTEOSYNTEZA METODĄ STABILIZACJI ZEWNĘTRZNEJ / External fixation osteosynthesis

Intensywny kurs/ Intensive course


PROWADZĄCY / Lecurers


Szkolenie poprowadzi/ Course will be conducted by:

Rafael Lourenco, DVM

Ukończyłem studia na wydziale weterynarii uniwersytetu lizbońskiego w 1999 roku. Od 2004 roku zajmuję się wyłącznie chirurgią, 90% moich pacjentów to ortopedia i traumatologia. Stabilizacja zewnętrzna to metoda leczenia złamań, która ma olbrzymie zastosowanie w mojej praktyce. Najważniejszą cechą tej dyscypliny jest zamknięta redukcja odłamów. Na tych warsztatach postaram się przekazać uczestnikom praktyczne wskazówki metodologii leczenia złamań metodą stabilizacji zewnętrznej u zwierząt domowych.

 I have graduated Veterinary Department at University of Lisbon in 1999. Since 2004 my only interest is surgery. 90% of my patients are orthopedics and traumatology. External Fixation is a method of fracture management that I use very often in my practice. Most important advantage of this method is closed fracture reduction. During this workshops I will try to teach methodology, practical tips and tricks of Ex-Fix in small animal fracture repair.

lek. wet. Krzysztof Zdeb

Jestem absolwentem warszawskiej SGGW, rocznik 2004. Jestem specjalistą chirurgii weterynaryjnej. Od zawsze wiedziałem, że będę chirurgiem dziecięcym. Życie spłatało mi figla i jestem lekarzem nieludzkim. Jestem pracoholikiem. Od początku mojej kariery skupiłem się na chirurgii i ortopedii. Przez lata świadczyłem specjalistyczne usługi dla wielu lecznic weterynaryjnych.  W 2013 roku postanowiliśmy z Łukaszem naszą pasję przerodzić w czyn i wspólną wizję weterynarii wdrożyć w życie. Tak powstał LEGWET, w którym jestem odpowiedzialny za chirurgię i ortopedię. Mam na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji i doniesień na konferencjach, także międzynarodowych. Przez pierwsze 6 lat swojej pracy zawodowej zajmowałem się także dydaktyką w ramach przedmiotu „Chirurgia i Anestezjologia” w zakładzie Chirurgii KNK WMW SGGW. Obecnie skupiam się na współorganizacji szkoleń doskonalących umiejętności chirurgiczne. Prywatnie lubię ciężkie brzmienia i ciężkie dowcipy.

I have graduated Veterinary Medicine Department at Warsaw Agricultural University in 2004. I am a specialist in veterinary surgery. From the start of the career I am focused on veterinary surgery. I have been providing surgical treatment for patients in several Warsaw clinics and also have been a tutor at Surgery Department at Warsaw Veterinary department for six years. In 2013 we’ve created our own clinic ‚Legwet’ in Legionowo. I am focused on surgery, mostly on orthopedics and traumatology.


PLAN SZKOLENIA z ofertą cenową / Workshop schedule


21 czerwiec 2019 (piątek) – Seminarium w godzinach 14-19 – wykład Rafaela Lourenco w języku angielskim

22 czerwca 2019 (sobota) – warsztaty praktyczne w godzinach 9:30 -18 – prowadzone przez Rafaela Lourenco, Krzysztofa Zdeba oraz Piotra Kowalczyka – miejsce: CEM w Warszawie, w trakcie warsztatów odbędą się przerwy kawowe oraz jedna przerwa lunchowa

23 czerwca 2019 (niedziela) – warsztaty praktyczne w godzinach 9:30 -18 – prowadzone przez Rafaela Lourenco, Krzysztofa Zdeba oraz Piotra Kowalczyka – miejsce: CEM w Warszawie, w trakcie warsztatów odbędą się przerwy kawowe oraz jedna przerwa lunchowa

Koszt udziału  w szkoleniu wynosi 3983,74 netto + 23%vat =  4900 zł  brutto za osobę i obejmuje:

  • wykłady i warsztaty  w centrum edukacji medycznej CEM w Warszawie, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9)
  • warsztaty prowadzone są na materiale biologicznym nieutrwalonym
  • poczęstunek w przerwach, lunch, materiały szkoleniowe,
  • certyfikaty.

Płatność za szkolenie powinna wpłynąć najpóźniej 1 czerwca 2019 r. na konto organizatora: KK-ART Katarzyna Kałdunek , ING nr konta: 69 1050 1012 1000 0090 9679 7296


June 21st, 2019  2p.m. 7 p.m.— Seminar – lecture with Rafael Lourenco (in English)

June 22nd, 2019  9:30 a.m.- 6 p.m.— practical workshops – guided by Rafael Lourenco, Krzysztof Zdeb and Piotr Kowalczyk – place: CEM, Brzeska 12, Warsaw. During the workshops coffee breaks and lunch brake will be provided.

June 23rd, 2019  9:30 a.m.- 6 p.m.— practical workshops – guided by Rafael Lourenco, Krzysztof Zdeb and Piotr Kowalczyk – place: CEM, Brzeska 12, Warsaw. During the workshops coffee breaks and lunch brake will be provided.

Participation cost is 1140 Euro per person and includes:
* Lectures and worskshop in Medical Education Center CEM in Warsawa, Brzeska 12 (entrance from Markowska 9)
* Workshops guided on biological material

  • coffee, lunch brakes, workshops booklets
  • Certificates of attendance

The participation fee should be payed until June 1st on organiser KK-ART Katarzyna Kałdunek, bank account. No

BIC SWIFT:    INGBPLPW

IBAN:   PL 69105010121000009096797296
Remember abour details of the training will be sent a few days before workshop.

Formularz zgłoszeniowy / Application form


Prosimy o przesłanie formularza wypełnionego w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: szkolenia@legwet.pl

Please send filled formulars to: szkolenia@legwet.pl.

FORMULARZ w wersji polskiej DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ <– kliknij

FORM in english version – DOWNLOAD

Przelew za szkolenie, w wybranej opcji należy wykonać najpóźniej do 1 czerwca 2019 na dane podane w formularzu. Organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia, w przypadku nie zebrania się minimum 12 osób, do dnia 1 czerwca 2019. Liczy się kolejność wysłanych zgłoszeń na maila. Płatność może nastąpić później.

In case of not collecting a minimum of 12 people, by 1 June 2019 the organizer reserves the right to cancel the training,. The order of sent e-mail applications decides on booking the place. Payments can be made later.


Program szkolenia / Training program


Moderator: lek.wet. Piotr Kowalczyk

21 czerwca 2019 r – piątek  / June 21st, 2019  2p.m. 7 p.m (friday)

godziny: 14-19

1- Bone Anatomy, Histology and Mechanobiology

2- Fracture healing

3-Biological osteosynthesis

6-Minimally invasive techniques in traumatology

7-Mechanics of External Fixation

22 czerwca 2019 r. – sobota  / June 22nd, 2019  9:30 a.m.- 6 p.m (saturday) 

godziny: 9:30-18 – Warsztaty

23 czerwca 2019 r. – niedziela  / June 23rd, 2019  9:30 a.m.- 6 p.m (sunday)

godziny: 9:30-18 – Warsztaty

Liczba osób na szkolenie jest ograniczona, liczy się kolejność wysłanych, wypełnionych formularzy na nasz adres mailowy: szkolenia@legwet.pl. Podmiot organizujacy szkolenie tj. firma KK-ART,  jest płatnikiem podatku VAT. Faktury zostaną wystawione i wysłane na maile po szkoleniu.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr tel. 504-864-504 bądź adres mailowy:  szkolenia@legwet.pl.


The number of participants is limited, the order of applications is decisive.

If you have questions, please contact us: szkolenia@legwet.pl

Z poważaniem

       Katarzyna Kałdunek

       kierownik administracyjny

Leave a Comment