ANESTEZJOLOGIA

Dysponujemy 3 Unitami do anestezjologii wziewnej. Jeden z nich przeznaczony jest do znieczulenia pacjentów poddanych zabiegom stomatologicznym. Dwa pozostałe obsługują pacjentów operacyjnych – unity na isofluran i sewofluran.

Dysponujemy dwoma respiratorami. Jesteśmy w stanie prowadzić wentylację mechaniczną u małych pacjentów poniżej 1 kg, a także u psów ras olbrzymich.

Każdy pacjent poddany znieczuleniu ogólnemu ma kontrolowany zapis pracy elektrycznej serca, utlenowanie krwi, stopień efektywności oddech poprzez kapnometrię, mierzone ciśnienie krwi i temperaturę ciała.

Dysponujemy lokalizatorem nerwów obwodowych, dzięki któremu jesteśmy w stanie wyłączyć czucie w konkretnym obszarze ciała, np w kończynie i maksymalnie obniżyć następstwa znieczulenia ogólnego.

Pacjenci poddani znieczuleniu ogólnemu są podgrzewani specjalistycznymi urządzeniami generującym przepływ ciepłego powietrza o stałej temperaturze, co uznawane jest obecnie za najlepszą metodę kontroli temperatury ciała pacjenta.

 

  1. Znieczulenie wziewne
  2. Respiratory
  3. Pulsoksymetr
  4. Monitor gazów anestetycznych
  5. Elektrokardiograf
  6. Ciśnieniomierze
  7. Monitor funkcji życiowych pacjenta
  8. Lokalizator nerwów obwodowych