KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Zakres usług w naszej lecznicy wciąż poszerzamy o kolejnych specjalistów. Do każdego ze specjalistów obowiązują zapisy telefoniczne według godzin w jakich przyjmują.

 

  1. Dermatologia
  2. Onkologia
  3. Stomatologia
  4. Endokrynologia
  5. Nefrologia
  6. Neurologia
  7. Okulistyka
  8. Ortopedia
  9. Rehabilitacja
  10. Choroby gryzoni