POLITYKA RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI wraz z informacją o udostępnieniu danych w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa   Poufność danych i ochrona prywatności danych osobowych stanowi dla nas kwestię priorytetową. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w LEGWET – CAŁODOBOWA LECZNICA WETERYNARYJNA KRZYSZTOF ZDEB SP.K. (dalej „Administrator”) ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i […]