Znieczulenia miejscowe w chirurgii weterynaryjnej – 11-12 września 2021

Szanowni Państwo,

Legwet Całodobowa Klinika Weterynaryjna, oraz firma szkoleniowa NEW LEVEL Katarzyna Kałdunek ma przyjemność zaprosić po raz pierwszy na szkolenie, które odbędzie się:11-12 września 2021 r. (sobota-niedziela)  pt:

Znieczulenia miejscowe w chirurgii weterynaryjnej 

 


PRELEGENCI


Zofia Fraś  –

Ukończyłam Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 2011 roku. Jestem członkiem AVA ( Association of Veterinary Anaesthetists ). Interesuję się głównie anestezjologią, intensywną opieką oraz medycyną ratunkową.

Krzysztof Zdeb

Absolwent warszawskiej SGGW w 2004 roku. Specjalista chirurgii weterynaryjnej. Członek AO, ESVOT i sekcji chirurgii PSLWMZ. W swojej praktyce zajmuje się głównie chirurgią i ortopedią psów i kotów. Jest autorem wielu artykułów w czasopismach fachowych i współautorem podręcznika do chirurgii małych zwierząt. Wielokrotny wykładowca na konferencjach i warsztatach chirurgicznych.

Aleksandra Caban – anestezjolog, instruktor

Anna Świerk – anestezjolog, instruktor


PLAN SZKOLENIA Z OFERTĄ CENOWĄ


Szkolenie zaplanowane jest na 2 dni. Sam decydujesz o zakresie udziału w szkoleniu !

 • opcja 1 – Udział w samym seminarium 11 września 2021 r.  – koszt: 552,85 zł netto + 23% vat = 680 zł brutto 
 • opcja 2 – Udział w pełnym szkoleniu – seminarium + warsztaty – 11-12 września 2021 – koszt : 2276,42 zł netto + 23%vat = 2800 zł bruttoLICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

Zapraszamy do rejestrowania się na szkoleniu od godziny 9:15. Wykłady rozpoczną się o godzinie 09:30. 

Koszt udziału  w szkoleniu obejmuje:

 • wykłady i warsztaty w siedzibie Kliniki Legwet w Legionowie
 • poczęstunek w przerwach, lunch,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty.

Płatność za szkolenie powinna wpłynąć najpóźniej 20 sierpnia 2021 r. na konto organizatora: NEW LEVEL Katarzyna Kałdunek , ING nr konta: 05 1050 1012 1000 0097 2405 0597


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Prosimy o przesłanie formularza wypełnionego w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: szkolenia@legwet.pl

FORMULARZ DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ <– kliknij

Przelew za szkolenie należy wykonać najpóźniej do 20 sierpnia 2021 r na dane podane w formularzu. Organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia, w przypadku nie zebrania się minimum 10 osób na 5 dni przed szkoleniem. Liczy się kolejność wysłanych zgłoszeń na maila. Płatność może nastąpić później, lecz przed upływem wyznaczonego czasu tj. 20 sierpnia 2021. Rezygnacja ze szkolenia po opłaceniu uczestnictwa, jest możliwa tylko w przypadku istniejącej listy rezerwowej lub znalezienia na swoje miejsce innego chętnego uczestnika.


PROGRAM SZKOLENIA


I Dzień – SEMINARIUM – SOBOTA 

Zajęcia w godzinach 09:30 – 18:00 – /godzina zakończenia może sie nieznacznie zmienić/

9:30 – przywitanie uczestników, rejestracja

WSTĘP DO ZNIECZULEŃ MIEJSCOWYCH

 1. Leki stosowane w znieczuleniu miejscowym
  1. Mechanizm działania
  2. Farmakologia, toksyczność
 2. Niezbędny sprzęt
  1. Znieczulenia miejscowe
  2. Neurostymulator (fizyka i użytkowanie)
  3. Znieczulenia pod kontrolą USG
 3. Przygotowanie pacjenta

TECHNIKI ZNIECZULEŃ MIEJSCOWYCH

 • Znieczulenie do zabiegów na terenie kończyn
  • Neuroanatomia – anatomiczne podstawy znieczulenia miejscowego, wskazania kliniczne do stosowania znieczulenia miejscowego
  • Znieczulenia nasiękowe
  • Znieczulenie dostawowe
  • Blokada nerwów obwodowych (ring block, blokada nerwów na kończynie piersiowej i miednicznej z zastosowaniem neurostymulatora oraz możliwości bez stosowania zaawansowanego sprzętu )
  • Odcinkowe znieczulenie dożylne (IVRA)
  • Centralna blokada nerwów
 • Znieczulenie do zabiegów na terenie głowy
  • Neuroanatomia – anatomiczne podstawy znieczulenia miejscowego, wskazania kliniczne do stosowania znieczulenia miejscowego
  • Blokady stosowane w stomatologii oraz chirurgii głowy
  • Blokady stosowane w okulistyce
 • Znieczulenie do zabiegów w obrębie klatki piersiowej
  • Blokada międzyżebrowa
  • Blokada śródopłucnowa
 • Znieczulenia do zabiegów na terenie jamy brzusznej
  • Znieczulenie dootrzewnowe
  • TAP block

II Dzień – WARSZTATY – NIEDZIELA  

Zajęcia w godzinach 9:00 – 17:00 

– Praktyczna prezentacja potrzebnego sprzętu, w tym neurostymulpatora.
– Praktyczne ćwiczenia znieczuleń miejscowych.
– Zastosowanie zdobytych umiejętności na preparatach anatomicznych.
– Zastosowanie zdobytych umiejętności w pracy na sali operacyjnej pod nadzorem doświadczonego anestezjologa i chirurga.
Praca w grupach 3-4 osobowych. Każda z nadzorem prowadzącego instruktora.


ORGANIZATOR


Faktury zostaną wystawione  po szkoleniu gdy będzie potwierdzone wpłynięcie opłaty za szkolenie na konto, najpóźniej dzień po zakończeniu szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr tel. 504-864-504 bądź adres mailowy:  szkolenia@legwet.pl.

Z poważaniem

       Katarzyna Kałdunek

       kierownik administracyjny

tel. 504-864-504

Leave a Comment